Tjänster


Vi utför följande tjänster:

  • Ombyggnad kontor, industri, butiker och restauranger
  • Service och reparation
  • Styr och reglerteknik
  • Data, tele och fiber
  • Felsökning
  • Byte av Elcentraler
  • Installation av jordfelsbrytare
  • Brand och utrymningslarm
  • Inkoppling av industrimaskiner och verkstadsutrustning
  • Nyinstallation