Elektriker Kristianstad

 

Välkommen till Holje El! 

Vi på Holje El är experter på el, kontakta oss när du behöver en elekriker i Kristianstad.

Vi ger professionell service av befintliga elinstallationer och nya elinstallationer.


Kontakta oss idag för mer information på Telefon: 044-10 90 10

 

Viktig el-bra el

För bara drygt hundra år sedan uppfann Thomas Edison den första glödlampan, däefter har
teknikutvecklingen när det gäller el och olika användningsområden för el gått framåt i rasande takt.
I dag är det inte många av oss som kan tänka sig att leva utan elektricitet. Elen har blivit en naturlig
del av våra liv och det är svårt att föreställa sig en dag utan el. I samband med de senaste årens
stormar har många här i Skåne/Kristianstad fått uppleva de svårigheter och hinder det innebär att
leva utan elektricitet.

Säker el

Nästan allt vi gör dagligen involverar användning av el.

Vi har olika elektriska apparater i våra hem, i kontor, i skolor, i butiker och anläggningar m.m.
Därför är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att elen är tryggt och säkert installerad.

För att få dina elarbeten säkert utförda anlita elektriker i Kristianstad, vi är el-experter
och åtgärdar dina problem snabbt, säkert och effektivt.
Vi har stor erfarenhet av de flesta situationer som kan uppstå.
För att få elinstallationer eller reparationer korrekt utförda anlita elektriker i Kristianstad.
Inga elarbeten är för små eller för stora för oss.

 

Behörig elektriker i Kristianstad

Vissa arbeten måste utföras av en elinstallatör som exepelvis nyinstallation av
uttag, fasta ledningar och strömbytare där starkström är involverat.
Detsamma gäller byten från ojordade till jordade uttag.
Utöka aldrig en fast installation på egen hand.
Anlita rätt elektriker i Kristianstad och du får korrekt utförda elarbeten med garanti där säkerheten aldrig åtsidosätts.

 

Elektriker i Kristianstad

Exempel på elarbeten vi utför:

  • Felsökning/Service av kablar och ledningar
  • Jordning
  • Utökning av befintlig elcentral
  • Installation av elmätare
  • Reparation av trasiga ledningar och uttag
  • Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar
  • Reparation och byte av lysrörarmatur och övrig belysning

 

Vi hjälper även Er med idéer som kan spara pengar genom att utföra så energieffektiva
och miljövänliga åtgärder som möjligt.

Hos oss är kunden alltid i första rummet.